Program W KRAINIE MUZYKI 

Program własny -  „W krainie muzyki”, napisany przez nauczycielkę Gminnego Przedszkola Publicznego w Świerklańcu Iwonę Rasz, zgodny jest z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.  Przeznaczony jest do realizacji treści muzycznych podczas zajęć umuzykalniających prowadzonych we wszystkich grupach wiekowych w ramach rytmiki przedszkolnej. Pani Iwona posiada umiejętności gry na instrumentach klawiszowych, dlatego w swej pracy wykorzystuje keyboard.


Treści programowe zostały zawarte w następujących działach:

  I.    Zabawy z dźwiękami
 II.   Śpiewamy i tańczymy
III.  Gramy na instrumentach muzycznych
IV.  Muzyczne opowieści

Cele ogólne programu:
Rozwijanie wrażliwości  i wyobraźni muzycznej
Wyrabianie koordynacji ruchowo-słuchowej
Rozwijanie umiejętności wokalnych
Kształtowanie poczucia rytmu
Rozwijanie umiejętności tanecznych


Instrument muzyczny wykorzystywany jest podczas nauki piosenek, zabaw ruchowych na różnicowanie wysokości dźwięków, tempa, dynamiki, ćwiczeń rytmicznych    i słuchowych oraz zabaw inhibicyjno incytacyjnych,   a także zabaw tanecznych.


    Realizacja programu pt. „W krainie muzyki” oparta jest przede wszystkim na elementach rytmiki Dalcroze’a oraz na muzycznych metodach klasycznych:

- Labana czyli łączenia ruchu z muzyką

- Koday’a  czyli rozwijania umiejętności słuchowo-wokalnych

- Orffa czyli łączenia gry na instrumentach z ruchem i śpiewem

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii program został dopuszczony do realizacji przez dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Świerklańcu.

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone Przedszkole "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu.
Projekt i wykonanie Intersid.