Program nauczaniaPrzedszkole nasze stara się tworzyć sprzyjające warunki do prawidłowego rozwoju dziecka, wspomagać i stymulować ten rozwój we wszystkich dziedzinach poprzez wykorzystywanie wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka.Aby ten cel osiągnąć staramy się odpowiednio dobierać programy nauczania lub tworzyć programy własne takie, które opierają się na doświadczeniach dziecka w rodzinie i w najbliższej społeczności, uwzględniające zarówno możliwości wiekowe, jak i poziom rozwoju we wszystkich dziedzinach, także społeczny kontekst tego rozwoju, rolę dziecka i związki z rodziną i społeczeństwem. 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW:

1.      Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” (M.Kwaśniewska, W.Żaba – Żabińska wyd. MAC).

2.      „W krainie muzyki” - program własny Iwony Rasz.

3.      „Niezapominajka przypomina o czym masz nie zapominać” - program własny Róży Majsterkiewicz.

4.      „Kochamy dobrego Boga” - program do nauczania religii. (Komisja Wychowania Katolickiego KEP wyd. WAM).

5.      „Dobry start”. Program adaptacyjny dzieci trzy-, czteroletnich w przedszkolu – program własny Bożeny Nowakowskiej.

6.      „Moja miejscowość Świerklaniec” – program własny Alicji Wróbel.

7.      Program profilaktyczny przedszkola.

8.      Program wychowawczy przedszkola.

Wszystkie prawa zastrzeżone Przedszkole "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu.
Projekt i wykonanie Intersid.