POWRÓT DO PRZEDSZKOLA - INFORMACJE

2020-08-30

Dla dzieci w całym kraju dzień 1 września oznacza koniec wakacji i powrót do przedszkola. Pandemia koronawirusa spowodowała, że nadchodzący rok szkolny będzie różnił się od poprzednich. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola  wraz z pierwszym dniem zaczną obowiązywać nowe zasady zgodne  z procedurą  bezpieczeństwa wewnętrznego na wypadek choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19, która jest dostępna na stronie internetowej w zakładce – O PRZEDSZKOLU w folderze – STATUT, KONCEPCJA ,REGULAMINY (Bardzo prosimy, aby rodzice zapoznali się z powyższą procedurą).

-        W nadchodzącym roku szkolnym obowiązywać będą dwa wejścia do przedszkola tj. wejście główne, którym wchodzą dzieci z grup- Pszczółki i Biedronki oraz wejście pod dzwonnicą , którym wchodzą dzieci z grup- Tygryski i Kotki.

-        Rozchodzenie się dzieci odbywać się będzie tylko przy drzwiach głównych.

-        Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe (np. bez temperatury, kataru, kaszlu).

-        W dniu przyprowadzenia pierwszy raz dziecka do przedszkolu należy dostarczyć wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie zdrowia oraz zgodę na pomiar temperatury dziecka. Dokumenty będzie można pobrać z naszej strony internetowej    w załączniku poniżej.

-        Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek przebywania w maseczce i zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki .

-        Rodzice i opiekunowie przekazują i odbierają dziecko w wyznaczonym przez dyrektora miejscu.

Nie przeciągamy pożegnania, pocałuj je i wyjdź, przekazując maluszka nauczycielowi. Kiedy mówimy dziecku „Nie bój się!”, to właściwie wtedy uświadamiamy mu, że jest się w ogóle czego bać. Strach w naszym głosie, żal i współczucie nieświadomie sprawiają, że dziecko utwierdza się w przekonaniu, że dzieje mu się krzywda. Spokojnie, nic złego się nie wydarzy! Niech dziecko czuje to również od rodzica. „Będzie fajnie! Miłej zabawy!”

-     Dziecko należy przyprowadzić i odebrać ściśle według godzin zgłoszonych w deklaracji przez rodziców. Pomoc nauczyciela pomoże dziecku przygotować się w szatni.

-     Dziecko nie może zabierać do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych rzeczy.

-     W obecnej sytuacji tymczasowo odwołane będą wszelkie uroczystości i dni otwarte.
Postępy dzieci będą przekazywane rodzicom drogą mailową lub telefoniczną, natomiast prace dzieci będą publikowane na stronie internetowej placówki.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone Przedszkole "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu.
Projekt i wykonanie Intersid.