Komunikat Dyrektora Przedszkola z dnia 11 05 2020

2020-05-11

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŚWIERKLAŃCU

 W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ URUCHOMIENIA PLACÓWKI

 W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

W związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia przedszkoli proszę o zapoznanie się z „Procedurą bezpieczeństwa wewnętrznego na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID- 19”, zamieszczoną na naszej stronie internetowej: www.przedszkole-swierklaniec.pl w zakładce  STATUT, KONCEPCJA I REGULAMINY .

 

Proszę  o przekazanie informacji o potrzebie zapewnienia opieki Państwa dziecku od 25.05.2020r. przez naszą placówkę. Zgłoszenie potrzeby zapewnienia dziecku opieki należy przesłać na adres mailowy: przedszkole.swierklaniec@wp.pl zgodnie z załącznikami w zakładce STATUT, KONCEPCJA I REGULAMINY, w  nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2020r.

Powyższe informacje są niezbędne  do  zorganizowania pracy przedszkola, dostosowanej do liczby zgłoszonych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki domowej.

 

Proszę mieć na uwadze fakt, że przedszkole pracując w nowym reżimie sanitarnym, może objąć opieką ograniczoną liczbę  dzieci.

 

Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS pierwszeństwo w przyjęciu  mają dzieci pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tj.:

-  pracowników systemu ochrony zdrowia

- służb mundurowych

-  pracowników handlu

- pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych

 

O szczegółowej dacie wznowienia działalności  naszego przedszkola  poinformujemy Państwa wkrótce.

 

Organizacja opieki w przedszkolu – nowe zasady:

 

1.      Przedszkole będzie funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą dzieci w grupie,   z zachowaniem bezpiecznej odległości oraz z ograniczoną ilością zabawek przedszkolnych i innych sprzętów, których nie można poddać codziennej dezynfekcji. Przedszkole może przyjąć maksymalnie 25 dzieci.

2.      Obowiązuje kategoryczny zakaz przynoszenia z zewnątrz do przedszkola jakichkolwiek zabawek, sprzętów, plecaków oraz jedzenia i picia.

3.      Może zaistnieć sytuacja, że dzieci nie będą w tych samych grupach wiekowych jak dotychczas, ale przydzielone do grupy w zależności od tego, w jakich godzinach będą  przyprowadzane do placówki.

4.      Może zaistnieć sytuacja, że nasi wychowankowie nie będą pod opieką dotychczasowej wychowawczyni i w dotychczasowej  sali.

5.      Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci będą rygorystycznie przestrzegane i wyznaczone przez dyrektora przedszkola po uzgodnieniu z rodzicami. Nie będzie możliwości wcześniejszego lub późniejszego przyprowadzania i odbierania dzieci, innego niż  wskazanego w deklaracji.

6.      Rodzice nie będą wchodzili na teren przedszkola, dziecko będzie przekazywane pracownikowi przedszkola w drzwiach wejściowych. Na tych zasadach odbywać się też będzie odbieranie dziecka.

7.      Przy wejściu do przedszkola każde dziecko będzie  miało codziennie mierzoną temperaturę. Opieką przedszkolną będzie objęte dziecko, którego pomiar nie wykaże temperatury podwyższonej.

8.      Do przedszkola będzie mogło uczęszczać tylko zdrowe dziecko, bez jakichkolwiek oznak chorobowych typu katar, kaszel, gorączka, biegunka, wymioty lub zgłaszane złe samopoczucie.

9.      Dzieci powyżej 4. roku życia mają obowiązek przychodzenia  do przedszkola w maseczce, którą zdejmują mu rodzice przy wejściu  i zabierają ze sobą.

10.   Grupy dzieci i opiekunowie tych grup nie będą miały pomiędzy sobą styczności. Sytuacja ta dotyczy pobytu w budynku i w ogrodzie przedszkolnym. Na placu zabaw  będą wyznaczone miejsca, urządzenia i zabawki dla dzieci.

11.   Nie będą organizowane spacery i wycieczki poza teren przedszkola.

 

 

Alicja Wróbel

Dyrektor Przedszkola

w Świerklańcu

 


Wszystkie prawa zastrzeżone Przedszkole "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu.
Projekt i wykonanie Intersid.