Informacja dla rodziców

2020-05-04

 

W związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia przedszkoli proszę o informację dotyczącą  potrzeby zapewnienia opieki

 Państwa dzieciom przez naszą placówkę.

Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgłoszenie takiej potrzeby prosimy niezwłocznie przesłać na adres mailowy: przedszkole.swierklaniec@wp.pl

Proszę mieć na uwadze fakt, że przedszkole pracując w nowym reżimie sanitarnym nie będzie w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom.

Powyższe informacje pomogą w organizacji opieki dla dzieci potrzebujących.

O szczegółowej dacie wznowienia działalności naszego przedszkola przez organ prowadzący poinformujemy Państwa wkrótce.


Z poważaniem

Alicja Wróbel

Dyrektor Przedszkola w Świerklańcu 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone Przedszkole "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu.
Projekt i wykonanie Intersid.